Works 2013-2018

Fuukou

Kuchidzuke

 

Haru

Shuugetsu

Haru

Botan

 

Seijo

Yurei

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon

 

Kitsune

Gyokumon